Program kursu zawiera między innymi takie treści jak:

1. Powitanie, organizacja kursu, zapoznanie z programem, sposobem i zasadami realizacji treści kursu. Zapoznanie się z doświadczeniem uczestników kursu,1 przypadkami, z jakimi spotykają się podczas terapii oraz oczekiwaniami.

2. Koncepcja Bobathów: twórcy metody, podstawowe pojęcia, główne założenia funkcjonowania metody Bobath, zmiany w metodzie na przestrzeni lat. Podstawowe formy i zasady współpracy z opiekunami pacjenta i ich edukacja – terapia 24/7.

3. Wyjaśnienie pojęć związanych z metodą.

4. Neurologia, neuroanatomia (ruch fizjologiczny, fizjologiczne wzorce ruchu).

5. Neurofizjologia, reakcje równoważne.

6. Patologie w ruchu, patologiczne wzorce postawy i ruchu, spastyczność, reakcje stowarzyszone.

7. Neuroplastyczność układu nerwowego.

8. Uszkodzenie centralnego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzenia mózgu: przyczyny, obraz, mechanizmy niszczenia struktur mózgowych.

9. Konsekwencje uszkodzenia mózgu ze szczególnym uwzględnieniem hemiplegii/hemiparezy. Obraz pacjenta z hemiplegią.

10. Terapia pacjenta z hemiplegią zgodnie z Koncepcją Bobath w fazie ostrej: organizacja pokoju, wskazówki dla opiekunów, pozycje ułożeniowe. Teoria i praktyka.

11. Anatomia i fizjologia obręczy barkowej.

12. Patologie w obrębie kończyny górnej charakterystyczne dla pacjenta z hemiplegią.

13.Terapia pacjenta z hemiplegią zgodnie z Koncepcją Bobath: wspomagania dla kończyny górnej. Teoria i praktyka.

14. Fizjologia chodu po schodach. Teoria i pokaz.

15. Patologie w chodzie po schodach pacjenta z hemiplegią. Teoria i pokaz.

16. Terapia pacjenta z hemiplegią zgodnie z Koncepcją Bobath: wspomaganie dla

reedukacji chodu po schodach w dół. Teoria i praktyka.

17. Terapia pacjenta z hemiplegią zgodnie z Koncepcją Bobath: wspomaganie dla reedukacji chodu, staw skokowy niestabilny, stopa opadająca, przykurcz Ścięgna Achillesa, zaburzenia w utrzymaniu pionu – dobór zaopatrzenia ortopedycznego. Teoria i pokaz.

18. Specyfika pacjenta ze spastycznością, testowanie, wpływ napięcia spastycznego na jakość ruchu, przykurcze.

19. Zespół Odpychania: podstawy teoretyczne, zasady terapii pacjenta z Zespołem Odpychania zgodnie z Koncepcją Bobath. Teoria i praktyka.

20. Trakt oro-facjalny u pacjenta z hemiplegią. Teoria i pokaz.

21. Reedukacja czynności dnia codziennego: ubieranie, rozbieranie, wiązanie butów. Teoria i praktyka

22. Reedukacja czynności dnia codziennego: mycie twarzy, ręki hemiplegicznej, zębów, pielęgnacja paznokci, zasady kąpieli, golenie. Teoria i praktyka.

23.  Adaptacja przestrzeni dla pacjenta z hemiplegią: kuchnia, podjazd, samochód, wózek. Teoria i pokaz.

24. Reedukacja czynności dnia codziennego: picie z kubka, butelki, robienie kanapek, obieranie np. owoców, warzyw. Teoria i praktyka.

25. ICF: International Classification of Functioning, Didability and Health.

26. ICF w ocenie pacjenta z hemiplegią oraz w planowaniu terapii. Wyznaczanie celów terapii z uwzględnieniem pacjenta/opiekuna.

27.  Ocena i leczenie pacjentów zgodnie z głównymi założeniami koncepcji Bobath –

nauka oceny pacjenta z hemiplegią: zasoby i problemy.

28. Tworzenie programu terapeutycznego dla pacjenta na podstawie wywiadu, wyników testów, badań klinicznych a także oczekiwań pacjenta oraz jego opiekunów – praktyczna ocena pacjenta z hemiplegią, wyznaczanie celów terapii, układanie planu terapii.

Prowadząca kurs Bobath: pani dr Emilia Mikołajewska

W cenie kursu autorskie podręczniki pani dr Emili Mikołajewskiej

 

Cena: 6700 zł / osoba

ilość godzin: 120 godzin

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł