Program kursu obejmuje między innymi takie treści jak:

 • Przywitanie uczestników, wymiana doświadczeń, sprawy organizacyjne, omówienie egzaminu
 • Powtórki, plastyczność CUN, spastyczność
 • I.C.F. (International Classification of Functioning), klasyfikacja pacjentów zgodnie z wytycznymi WHO.
 • Nowe wzorce ruchowe Thrust w łańcuchu zamkniętym i otwartym
 • Powtórzenie zasad i technik koncepcji PNF na przykładzie problemów funkcjonalnych pacjenta
 • Praca z pacjentem
 • Kombinacje wzorców w różnych pozycjach wyjściowych
 • Powtórka- rozwinięcie analizy i nauki chodu – teoria (RLA)
 • Analiza i nauka chodu rozwinięcie
 • Funkcje wegetatywne – rozwinięcie
 • Ból: teoria i praktyka
 • Teoria: badanie różnicowe, dokumentacja
 • Strategie terapii. Rozwiązywanie problemów funkcjonalnych
 • System szkolenia IPNFA

cena 2000 zł

Ilość godzin: 50 godzin

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł