Cena : 1900 zł / osoba

Ilość godzin : 35 godzin

Program kursu zawiera między innymi takie treści jak:

 • Wprowadzenie, omówienie organizacji kursu, celów kursu. Omówienie doświadczeń własnych uczestników
 • kursu, problemów i niejasności w pracy z pacjentem. Przybliżenie zasad egzaminu
 • Ogólny rys różnych metod terapii. Sposoby pracy z pacjentem. Wskazania i przeciwwskazania dla technik
 • terapii manualnej. Zbieranie wywiadu i jego rola w kształtowaniu diagnozy
 • Ból miejscowy a ból promieniujący. Poznanie wybranych technik terapeutycznych
 • (oscylacje,mobilizacje,manipulacje,stretching,PIR,inne techniki na tkankach miękkich, ćwiczenia)
 • Staw krzyżowo-biodrowy. Spojenie łonowe. Asymetria długości kończyn. Palpacja punktów kostnych
 • miednicy.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Badanie i leczenie.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wybrane techniki leczenia
 • Staw biodrowy. Badanie i leczenie.
 • Staw kolanowy. Badanie i leczenie.
 • Podudzie, staw skokowy, stopa. Badanie i leczenie.
 • Diagnostyka różnicowa między bólem miejscowym a rzutowanym.
 • Przykłady terapii 3 wybranych przypadków.
 • Wybrane testy neurologiczne i ortopedyczne;
 • Badanie i leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber;
 • Bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, szumy uszne. Wybrane formy terapii;
 • Badanie i leczenie szyjnego odcinka kręgosłupa. Diagnostyka różnicowa;
 • Kliniczne aspekty układu moczowo – płciowego.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo.