Program kursu zawiera między innymi takie treści jak:

 • Wprowadzenie, omówienie organizacji kursu, celów kursu. Omówienie doświadczeń własnych uczestników
 • kursu, problemów i niejasności w pracy z pacjentem. Przybliżenie zasad egzaminu
 • Ogólny rys różnych metod terapii. Sposoby pracy z pacjentem. Wskazania i przeciwwskazania dla technik
 • terapii manualnej. Zbieranie wywiadu i jego rola w kształtowaniu diagnozy
 • Ból miejscowy a ból promieniujący. Poznanie wybranych technik terapeutycznych (oscylacje, mobilizacje, manipulacje, stretching, PIR, inne techniki na tkankach miękkich, ćwiczenia)
 • Staw krzyżowo-biodrowy. Spojenie łonowe. Asymetria długości kończyn. Palpacja punktów kostnych miednicy.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Badanie i leczenie.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wybrane techniki leczenia
 • Staw biodrowy. Badanie i leczenie.
 • Staw kolanowy. Badanie i leczenie.
 • Podudzie, staw skokowy, stopa. Badanie i leczenie.
 • Diagnostyka różnicowa między bólem miejscowym a rzutowanym.
 • Przykłady terapii 3 wybranych przypadków.
 • Wybrane testy neurologiczne i ortopedyczne;
 • Badanie i leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber;
 • Bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, szumy uszne. Wybrane formy terapii;
 • Badanie i leczenie szyjnego odcinka kręgosłupa. Diagnostyka różnicowa;
 • Kliniczne aspekty układu moczowo – płciowego.
 • Odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, udo.

Cena: 1900 zł / osoba

Ilość godzin: 35 godzin

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł