30 godz.

Terapeuta zajęciowy jest członkiem zespołów terapeutycznych i rehabilitacyjnych w tych działach medycyny, w których występują choroby przewlekłe lub powstają nieodwracalne skutki przebytego urazu. Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia usprawniające fizycznie, psychicznie i społecznie, z różnego typu pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i w różnego rodzaju placówkach. Terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie z wykorzystaniem możliwości instrumentalnych, intelektualnych i emocjonalnych pacjenta.

Adresaci kursu:

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

Program kursu:

Zakres przedmiotowy:

 1. Socjologia
 2. Psychologia
 3. Pedagogika
 4. Anatomia i fizjologia
 5. Patologia z zarysem chorób klinicznych
 6. Rehabilitacja
 7. Terapia zajęciowa
 8. Pracownia terapii zajęciowej
 9. Zajęcia praktyczne

Korzyści z ukończenia kursu:

 Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

 

Cena kursu: (590) zł