CELE:

Dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w procesie terapeutycznym.

 ADRESACI: 

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

PROGRAM:

Zakres przedmiotowy kursu obejmuje dziedziny takie jak:

 1. Socjologia
 2. Psychologia
 3. Pedagogika
 4. Anatomia i fizjologia
 5. Patologia z zarysem chorób klinicznych
 6. Rehabilitacja
 7. Terapia zajęciowa
 8. Pracownia terapii zajęciowej
 9. Zajęcia praktyczne

CZAS TRWANIA: 30h

KOSZT: 650 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł