CELE:

Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat terapii zajęciowej, jak również zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem warsztatów takich jak, np.: muzykoterapia, choreoterapia, chromoterapia, ludoterapia. Uczestnicy zapoznają się z technikami z zakresu arteterapii i ergoterapii, tworząc podstawy lub poszerzając własny warsztat pracy.

ADRESACI:

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy
 • Trenerzy
 • Wykładowcy
 • Pracownicy DPS-u

PROGRAM:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat istoty oraz idei terapii zajęciowej
 2. Poznanie głównych celów i zadań terapii
 3. Określenie podstawowej terminologii
 4. Zapoznanie z organizacją zajęć terapeutycznych
 5. Prowadzenie warsztatów praktycznych z terapii zajęciowej

LICZBA GODZIN: 35h

CENA: 650 zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł