35 godz.

Terapia zajęciowa jest formą ochrony zdrowia, która zajmuje się ludźmi fizycznie, bądź psychicznie/umysłowo niesprawnymi. Trener terapii zajęciowej angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego funkcjonowania,

tak, by pomóc takim ludziom spełnić wymagania stawiane przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe oraz by mogli brać udział w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie. Wykorzystuje możliwości instrumentalne, intelektualne i emocjonalne pacjenta.

Adresaci kursu:

 • Nauczycieli
 • Pedagogów
 • Psychologów
 • Trenerów
 • Wykładowców
 • Osoby pracujące w domach pomocy społecznej

 

Program kursu:

 • Dostarczenie wiedzy na temat istoty oraz idei terapii zajęciowej
 • Poznanie głównych celów i zadań terapii
 • Określenie podstawowej terminologii
 • Zapoznanie z organizacją zajęć terapeutycznych
 • Prowadzenie warsztatów praktycznych z terapii zajęciowej

Korzyści z ukończenia kursu:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

 

Cena kursu: 590 zł