Terapia zajęciowa jest formą ochrony zdrowia, która zajmuje się ludźmi fizycznie, bądź psychicznie/umysłowo niesprawnymi. Trener terapii zajęciowej angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego funkcjonowania, tak, by pomóc takim ludziom spełnić wymagania stawiane przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe oraz by mogli brać udział w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Terapeuta zajęciowy leczy poprzez działanie i tworzenie. Wykorzystuje możliwości instrumentalne, intelektualne i emocjonalne pacjenta.

 

Adresaci kursu:

 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy
 • Trenerzy
 • Wykładowcy
 • Osoby pracujące w domach pomocy społecznej

 

Cel kształcenia:

usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat terapii zajęciowej, jak również zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem warsztatów takich jak, np.: muzykoterapia, choreoterapia, chromoterapia, ludoterapia. Uczestnicy zapoznają się z technikami z zakresu arteterapii i ergoterapii, tworząc podstawy lub poszerzając własny warsztat pracy.

 

 

Program kursu:

 1. Dostarczenie wiedzy na temat istoty oraz idei terapii zajęciowej
 2. Poznanie głównych celów i zadań terapii
 3. Określenie podstawowej terminologii
 4. Zapoznanie z organizacją zajęć terapeutycznych
 5. Prowadzenie warsztatów praktycznych z terapii zajęciowej

 

Liczba godzin: 35h

Cena kursu: 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł