Odcinek lędźwiowy kręgosłupa wraz z miednicą są miejscem występowania największej ilości różnorakich dysfunkcji. W związku z tym większość pacjentów zgłaszać będzie dolegliwości właśnie w tym obszarze.

Program kursu zawiera skuteczne metody diagnozowania i terapii zaburzeń w rejonie układu mięśniowo – powięziowego. Dzięki intensywnej części praktycznej uczestnik pozna jak w sposób szybki, skuteczny i co najważniejsze bezpieczny zaplanować i podjąć terapię w rejonie będącym przyczyną dolegliwości. Szkolenie praktyczno-teoretyczne w wymiarze 30 godzin .

Program szkolenia składa się z dwóch części:
Część teoretyczna
• Wprowadzenie do zagadnień związanych z odcinkiem LS kręgosłupa.
• Szczegółowe przedstawienie odcinka LS i jego znaczenia dla całego kręgosłupa.
• Cechy kręgów L, mobilność i stabilność LS.
• Kość krzyżowa – cechy, znaczenie dla kręgosłupa.
• Screening specyficznych patologii w odcinku LS.
• Przeciwwskazania do terapii LS.
• Zasady związane z prowadzeniem terapii w odcinku LS.
• Omówienie typowych reakcji pozabiegowych związanych z terapią.
• Unerwienie i ukrwienie miednicy – jako możliwe przyczyny dysfunkcji.
• Powiązania mięśnie – powięzi – naczynia – nerwy w obrębie LS i miednicy.
• Statystyki dot. częstości występowania dysfunkcji typu: wysiłkowe nietrzymanie moczu, przerost stercza, bolesne miesiączki, nadmierne krwawienie w trakcie menstruacji, ptozy nerki.
• Konserwatywne metody leczenia ww. dysfunkcji.
Część praktyczna
• Ocena wzrokowa pacjenta.
• Trening zdolności palpacyjnych – palpacja punktów odniesienia.
• Palpacja struktur mięśniowo-powięziowych.
• Istotne testy ortopedyczne i neurologiczne.
• Funkcjonalne badanie kręgosłupa L/S.
• Globalne techniki dla odcinka LS.
• Powięź piersiowo lędźwiowa – badanie i terapia.
• Badanie i terapia stawu SI.
• Artykulacje odcinka LS w wybranych dysfunkcjach.
• Powięziowe uwalnianie najistotniejszych mm odcinka LS.
• Typowe dysfunkcje w rejonie spojenia łonowego – testy i terapia.

• Terapie zaburzeń mięśniowo-powięziowych mogących wywoływać bolesne miesiączki.
• Techniki przydatne przy zaburzeniach cyklu miesiączkowego, obfitym krwawieniu.
• Techniki przydatne przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu.
• Techniki przydatne przy zaburzeniach gruczołu krokowego u mężczyzn.
• Techniki GOT dla odcinka LS, miednicy.
• Przykładowe techniki dla dysfunkcji kości krzyżowej.
• Techniki MET dla przykładowych, najczęstszych dysfunkcji odcinka LS i miednicy.
• Typowe dysfunkcje kości biodrowej – testy.
• Terapia kości biodrowej – oscylacja, MET.

Czas trwania: 30 godzin
Cena: 1299zl

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł