Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

 

Cel kształcenia:

Kursanci poznają normy rozwoju komunikacji, a także dysfunkcje werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się. Dalsza część szkolenia porusza zagadnienie deficytów mowy oraz ich terapii. Uczestnicy mają okazję zapoznania się z metodami wspomagającymi komunikowanie się: makaton, piktogramy, ACC, PECS i inne nowoczesne technologie.

 

Program szkolenia:

 1. Rozwój komunikowania się do 1-ego roku życia
 2. Zaburzenia porozumiewania się u dzieci z autyzmem
  a) komunikacja werbalna
  b) komunikacja niewerbalna
 3. Mowa w trakcie rozwoju u dzieci z autyzmem
  a) deficyty jakościowe
  b) deficyty ilościowe
 4. Brak rozwoju języka mówionego u dzieci z autyzmem
 5. Strategie postępowania logopedycznego
  a) rozwój mowy
  b) rozwój komunikacji
 6. Wspomaganie komunikowania się
  a) Makaton
  b) Piktogramy
  c) PECS
  d) AAC
  e) nowoczesne technologie

 

Liczba godzin:  5h

Cena kursu: 159zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł