Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

 

Cel kształcenia:

Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób wykorzystując podstawowe założenia integracji sensorycznej korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową.

 

Program szkolenia:

 1. Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami sensorycznymi – warsztaty.
 2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem – najczęściej występujące objawy.
 3. Integracja sensoryczna wg Jean Ayres.
 4. Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej.
 5. Proces diagnozy SI – wybrane próby i ich interpretacja.
 6. Terapia SI – zasady, zalecane sprzęty, pomoce i materiały do ćwiczeń.
 7. Sekwencje do pracy z osobami z autyzmem jako propozycja pracy dla rodziców w domu – zasady konstruowania.
 8. Propozycje strategii i ćwiczeń terapeutycznych.
 9. Praktyczne wskazówki i zalecenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców. 

 

Liczba godzin:  20h

Cena kursu: 800 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł