Adresaci szkolenia

Nauczyciele, pedagodzy

 

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników dotyczącej podstaw prawnych organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i w szkole, przybliżenie sylwetki dzieci niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, udzielenie praktycznych wskazówek pozwalających na opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.

 

Program:

  • zadania zespołu nauczycieli dotyczące organizacji kształcenia specjalnego,
  • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
  • potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego i niedostosowanego społecznie,
  • tworzenie i modyfikowanie IPE-T.

 

Czas trwania: 8h

Koszt: 399zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł