Adresaci kursu:

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

 

Cel kształcenia: 

Nabycie umiejętności w sytuacji radzenia sobie z absencją szkolną oraz poszerzenie kompetencji psychologicznych w kontaktach interpersonalnych.

 

Program kursu:

 • obowiązek szkolny w świetle przepisów prawa,
 • diagnoza przyczyn opuszczania zajęć szkolnych przez uczniów,
 • program poprawy frekwencji w szkole,
 • sposoby motywacji wagarowicza do zmiany,
 • współpraca rodzic nauczyciel.

 

Liczba godzin: 6h

Cena kursu: 249zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł