Szkolenie praktyczno-teoretyczne związane z zagadnieniami Punktów Spustowych (Trigger Points – TrP). Obejmuje praktyczne wykorzystanie technik terapii TrP. Chaitow). Dodatkowo przedstawiona zostanie rzadko stosowana wśród fizjoterapeutów (choć bardzo skuteczna) diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu.

Program szkolenia składa się z dwóch części:
1. Część teoretyczna
• Definicja oraz fizjologiczne aspekty palpacji.
• Wprowadzenie do terapii punktów spustowych (Trigger point – TrP).
• Definicja TrP, geneza powstawania TrP.Metody odnajdywania i terapii TrP (wady, zalety, przeciwwskazania).
• Zasady technik Spray&Stretch, Suche Igłowanie, Kompresja Ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie, KinesiologyTaping, MET i inne.
• Cechy charakterystyczne mięśni z aktywnymi TrP.
• Zależność elementów ciała człowieka – współdziałanie struktury i funkcji.
• Układ mięśniowo – powięziowy i jego zaburzenia.
• Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych.
• Powiązania mięśniowo-powięziowe w ciele człowieka- przykłady.
• Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – wybrane łańcuchy mięśniowo-powięziowe.
2. Część praktyczna
• Ocena wzrokowa pacjenta.
• Trening zdolności palpacyjnych.
• Elementy diagnostyki funkcjonalnej na potrzeby pracy z pacjentem.
• Odnajdywanie punktów spustowych (techniki wykorzystywane do szukania istotnych TrP).
Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs – (wybrane mięśnie okolicy głowy, szyi, okolicy kończyn górnych i przedniej części tułowia, wybrane mięśnie okolicy tylnej części tułowia, miednicy i kończyn dolnych).
• Synteza poznanych technik uwalniania TrP, a diagnostyka funkcjonalna pacjenta.
• Kliniczne możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych.

Czas trwania: 30 godzin
Cena: 1350 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł