Stopień sprawności kończyn decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Jeśli mamy sprawne ręce, potrafimy wykonać większość czynności, co sprawia, że jesteśmy dużo bardziej niezależni od innych osób. Niezwykle ważna jest sprawność rąk w rozwoju mowy. Stymulacja dłoni pobudza bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Poza tym na dłoniach znajdują się receptory odpowiedzialne za wszystkie narządy ciała człowieka.

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Celem terapii jest wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawę umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Terapia ręki przeznaczona jest dla:

  • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
  • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
  • osób mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • osób mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
  • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
  • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
  • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Odpowiednio prowadzona przez specjalistów terapia poprawia znacznie jakość życia dzieci.

Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i przyjemnością.

 

Adresaci: terapeuci SI, logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci oraz studenci.

Liczba godzin: 20 godzin dydaktycznych

Koszt: 490 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł