Kurs ma na celu przedstawienie narzędzi i programu fizjoterapii regionu ustno-twarzowego dla kontrolowania bólu oraz dyskomfortu, działając ku redukcji napięcia mięśniowego, poprawy parametrów kinetycznych oraz usprawnienia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) poprzez: poprawę komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-żuchwowych, wydłużenie i normalizację mięśni układu żucia, zwiększenie mobilności żuchwowej, siły mięśniowej oraz stymulację propriocepcji.

Program szkolenia:
1. Anatomia, fizjologia oraz patologia stawu skroniowo-żuchwowego:
-definicja zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz epidemiologia,
-mięśnie i więzadła stawu skroniowo-żuchwowego
– nerwy twarzoczaszki
– język: anatomia oraz funkcja
– kinetyka stawu skroniowo-żuchwowego
-klasyfikacja zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
-dysfunkcja biomechaniczna: wysunięcie przednie dysku (z oraz bez redukcji), zwichnięcie

2. Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM
— ocena oraz rehabilitacja stawów. Ocena i palpacja według kryteriów diagnostycznych zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś I
-drzewo decyzyjne dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych
-mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego, ślizg przedni, ślizg boczny
-ćwiczenia stawowe i proprioceptywne.
3. Rola zgryzu w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych
-determinanty zgryzu
– zgryz funkcjonalny i dysfunkcyjny
– zgryz oraz współpraca z gnatologiem
4. Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych
Leczenie mięśniowo-powięziowe:
• mięśniowo-powięziowe uwolnienie mięśnia żwacza, dwubrzuścowego, mięśnia gnykowego
• manipulacja powięziowa
• punkty spustowe stawu skroniowo-żuchwowego
5.Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe, cz. II
• typy bólu głowy: napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy
• zawroty głowy, dzwonienie w uszach: czy zaburzenia skroniowo-żuchwowe mogą odgrywać rolę
6. Zajęcia praktykczne: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych według EPM/EBM
• rehabilitacja szyjno-czaszkowa
• ocena i palpacja bólu głowy według IFOMPT, część II
• techniki – podniebienie
• kinezjotaping – twarzoczaszka
• suche igłowanie – twarzoczaszka
• rehabilitacja przy zawrotach głowy
7. Wzrok i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (teoria i praktyka)
• korelacja EBM funkcji ocznej i jednostek czaszkowo-szyjno-żuchwowych
• receptory wzrokowe i ich neurofizjologiczne połączenia
• symptomy i adaptacja wzrokowo-posturalna
• zarys wizualnej rehabilitacji komorowo-szyjne

Czas trwania: 32 godziny
Cena: 1950zl

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł