Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

 

Cel kształcenia:

Kursanci dowiadują się czym są zachowania trudne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jakie są ich przyczyny. Zostają zapoznani ze sposobami behawioralnej i funkcjonalnej oceny tych zachowań. Podczas szkolenia szczegółowo zostaje omówiona współczesna terapia behawioralna, m. in.: założenia, cele, funkcja wzmocnień pozytywnych i kar, uczenie się i utrwalanie pożądanych zachowań, zasady funkcjonowania w relacji terapeuta-podopieczny. Ponadto uczestnicy zostają zapoznani z modelem współpracy z rodziną dziecka w oparciu o metodę Carole Sutton. Zostają wyposażeni w niezbędnik specjalisty: jaka jest rola zespołu terapeutycznego w pracy nad zachowaniami trudnymi, spotkań klinicznych, weryfikacji własnych błędów, współpracy z rodziną. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu interakcyjnego oraz warsztatu.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne

a) Czym są zachowania trudne?

b) Przyczyny zachowań trudnych

c) Ocena funkcjonalna zachowań trudnych

d) Elementy oceny behawioralnej

2. Specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

3. Współczesna terapia behawioralna

a) założenia teoretyczne

b) cele terapii behawioralnej

c) stosowanie wzmocnień

d) stosowanie kar

e) gospodarka żetonowa i system punktowy

f) praktyka pozytywna

g) autokorekcja i hiperkorekcja

h) uczenie poprzez modelowanie i imitację

i) systematyczna uwaga i aprobata

j) utrwalanie wyuczonych zachowań

k) wprowadzanie kontraktu behawioralnego

l) koszt reakcji

m) procedura time-out

n) odbiór przywilejów

4. Model współpracy z rodziną nad zachowaniami trudnymi w oparciu o metodę Carole Sutton:

a) obserwacja trudnego zachowania

b) co poprzedza i co następuje po trudnym zachowaniu

c) co robić, gdy pojawi się trudne zachowanie u dziecka

d) nagrody i kary

e) kłopoty ze snem

f) co wywołuje zachowania trudne

g) szersze zastosowanie metody

h) jak utrwalić pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka

5. Zachowania trudne a rodzina – różne zależności

6. Niezbędnik rodzica: co należy robić, gdy dziecko zachowuje się dobrze? co robić, gdy dziecko zachowuje się źle?

7. Niezbędnik specjalisty (rola zespołu terapeutycznego w pracy nad zachowaniami trudnymi, spotkania kliniczne, weryfikacja własnych błędów, współpraca z rodziną, itp.)

8. Warsztat

 

Liczba godzin:  8h

Cena kursu: 250 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł