Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem – nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

 

Cel kształcenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zaburzeń sensorycznych powodujących występowanie trudnych zachowań u dzieci ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zalecenia, które pozwolą na zniwelowanie trudnych zachowań.

 

Program szkolenia:

 1. Czym jest autyzm? Deficyty występujące u osób z autyzmem.
 2. W jaki sposób dziecko z autyzmem odbiera świat.
 3. Zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna występowania zachowań trudnych u dziecka – warsztat.
 4. Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych.
 5. Zachowania trudne u dziecka ze spektrum autyzmu:
 • obserwacja i analiza zachowań trudnych
 • przyczyny, rodzaje i cele
 1. Strategie proaktywne i reaktywne – czyli terapia i przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u osób z autyzmem.
 2. Panel dyskusyjny – omówienie indywidualnych przypadków uczestników szkolenia.
 3. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Liczba godzin:  16h

Cena kursu: 450 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł