Rehabilitacja po udarze jest bardzo ważna w powrocie do zdrowia. Szkolenie wskaże, jak mądrze i skutecznie przeprowadzić pacjenta przez pierwszy okres rehabilitacji po udarze mózgu. Uczestnicy poznają metody pracy od pierwszych godzin po incydencie, aż do momentu, w którym pacjent wychodzi na własnych nogach.
Szkolenie pozwoli w rzetelny sposób określić potencjał pacjenta, a także wskazać realne szanse na osiągnięcie wybranych przez niego celów. Umiejętności te pozwolą na prowadzenie terapii celowanej na konkretne zaburzenia, jakich doświadcza pacjent na wszystkich poziomach wg ICF.

Program szkolenia:
1. Pacjent w fazie ostrej po udarze – obecny stan wiedzy.
2. Faza ostra, praca z pacjentem leżącym, zapobieganie skutkom unieruchomienia, pozycje ułożeniowe, odtwarzanie schematu ciała, stymulacja czucia głębokiego-zajęcia praktyczne.
3. Transfery w obrębie łóżka, transfery z łóżka na wózek, pionizacja bierna bez pomocy stołu do pionizacji-zajęcia praktyczne.
4. Dodatkowe dysfunkcje mogące wystąpić u pacjenta po udarze: zespół zaniedbywania, zespół odpychania, nadaktywność strony pośrednio zajętej.
5. Praca z pacjentem w obrębie łóżka, transfery, pionizacja bierna.
6. Reakcje równoważne w siadzie. Różnicowanie zaburzeń napięcia biodro/tułów. Wykorzystanie stymulacji w siadzie do regulacji napięcia w obrębie tułowia i kończyn.
7. Bolesny bark w hemiplegii
8. Zabezpieczanie KG w celu prewencji urazów oraz w celu utrzymania efektów terapii. Praca „hands-off”, pielęgnacja ręki, ćwiczenia samowspomagane.
9. Kontrola posturalna i spastyczność.
10. Badanie napięcia mięśniowego po stronie bezpośrednio zajętej i pośrednio zajętej. Badanie czucia powierzchownego, czucia głębokiego, fenomenu wygaszania.
11. Torowanie wstawania z wózka inwalidzkiego, praca w staniu,przygotowanie poszczególnych faz chodu, pierwsze kroki przy stole-zajęcia praktyczne.
12. Chód w hemiplegii, najczęstsze problemy pacjenta po udarze.
13. Wstawanie z pacjentem, pierwszy krok, progresja trudności w nauce chodu-zajęcia praktyczne.
14. Jak pracować z wiotką ręką-zajęcia
15. Stymulacja twarzy i jamy ustnej, podstawowe zasady bezpiecznego karmienia-zajęcia praktyczne.

Czas trwania: 20 godziny
Cena: 990zl

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł