Szkolenie przeznaczone dla: pedagogów, psychologów, terapeutów pracujących z osobami z autyzmem, rodziców, jak i wszystkich zainteresowanych problematyką.

 PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przyczyny i rodzaje występowania trudnych zachowań
  2. Definiowanie trudnych zachowań
  3. Strategia radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
  4. Perspektywa osób zaangażowanych w sytuacje problemowe
  5. Narzędzia do analizy funkcjonalnej obserwowanych zachowań
  6. Model kompleksowej interwencji
  7. Praca warsztatowa w oparciu o studium przypadku

Cena: 199 zł/os.

Czas trwania:  5h szkoleniowych

Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.