Arteterapia w praktyce – muzykoterapia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form muzykoterapii w pracy z podopiecznymi niepełnosprawnymi intelektualnie, ruchowo i sensorycznie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Muzykoterapia – geneza teorii i praktyki.
  2. Metodyka oddziaływań muzykoterapeutycznych:

1.Profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne oraz terapeutyczne funkcje muzykoterapii.

2.Funkcje edukacji, wychowania i terapii przez muzykę – wskazania metodyczne:

3.Metody i formy muzykoterapii – przykładowe ćwiczenia:

4.Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

5.Przegląd narzędzi, pomocy i materiałów wykorzystywanych w muzykoterapii.

6.Formy doskonalenia kompetencji i warsztatu pracy muzykoterapeuty.

 Czas trwania: 6h szkoleniowych

CENA: 130 zł