100 godz.

Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.

Adresaci kursu:

 • Studenci psychologii i kierunków pedagogicznych,
 • Psycholodzy,
 • Pedagodzy,
 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy,
 • Osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury,
 • Pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • Pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

Program kursu:

 1. Diagnoza deprywacji potrzeb psychicznych
 2. Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym
 3. Terapeutyczna funkcja działań artystycznych
 4. Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu
 5. Technika terapii zajęciowej: filcowanie na mokro
 6. Dysfunkcja rodziny i jej skutki
 7. Diagnoza mechanizmów obronnych wykształconych w procesie rozwoju
 8. Diagnoza rysunku
 9. Techniki terapii zajęciowej – filcowanie ma mokro i sucho, decoupage, tworzenie biżuterii
 10. Trening umiejętności wychowawczych – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
 11. Teatr „od kuchni” – zajęcia w Teatrze „Banialuka”
 12. Warsztaty choreoterapii
 13. Charakteryzacja i stylizacja postaci
 14. Warsztaty teatralne
 15. Kontakt w sytuacji pomagania
 16. Kreatywność czy destrukcja – zastosowanie arteterapii w profilaktyce i terapii dzieci i młodzieży
 17. Techniki terapii zajęciowej – tworzenie biżuterii i inne

Korzyści z ukończenia kursu:

Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

Cena kursu: 1800 zł