PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rozwój komunikowania się do 1-ego roku życia
 2. Zaburzenia porozumiewania się u dzieci z autyzmem
  a) komunikacja werbalna
  b) komunikacja niewerbalna
 3. Mowa w trakcie rozwoju u dzieci z autyzmem
  a) deficyty jakościowe
  b) deficyty ilościowe
 4. Brak rozwoju języka mówionego u dzieci z autyzmem
 5. Strategie postępowania logopedycznego
  a) rozwój mowy
  b) rozwój komunikacji
 6. Wspomaganie komunikowania się
  a) Makaton
  b) Piktogramy
  c) PECS
  d) AAC
  e) nowoczesne technologie

 

Cena: 159 zł/os.

Czas trwania:  5h szkoleniowych

 

Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.