PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy teoretyczne

a) Czym są zachowania trudne?

b) Przyczyny zachowań trudnych

c) Ocena funkcjonalna zachowań trudnych

d) Elementy oceny behawioralnej

2. Specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

3. Współczesna terapia behawioralna

a) założenia teoretyczne

b) cele terapii behawioralnej

c) stosowanie wzmocnień

d) stosowanie kar

e) gospodarka żetonowa i system punktowy

f) praktyka pozytywna

g) autokorekcja i hiperkorekcja

h) uczenie poprzez modelowanie i imitację

i) systematyczna uwaga i aprobata

j) utrwalanie wyuczonych zachowań

k) wprowadzanie kontraktu behawioralnego

l) koszt reakcji

m) procedura time-out

n) odbiór przywilejów

4. Model współpracy z rodziną nad zachowaniami trudnymi w oparciu o metodę Carole Sutton:

a) obserwacja trudnego zachowania

b) co poprzedza i co następuje po trudnym zachowaniu

c) co robić, gdy pojawi się trudne zachowanie u dziecka

d) nagrody i kary

e) kłopoty ze snem

f) co wywołuje zachowania trudne

g) szersze zastosowanie metody

h) jak utrwalić pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka

5. Zachowania trudne a rodzina – różne zależności

6. Niezbędnik rodzica: co należy robić, gdy dziecko zachowuje się dobrze? co robić, gdy dziecko zachowuje sie źle?

7. Niezbędnik specjalisty (rola zespołu terapeutycznego w pracy nad zachowaniami trudnymi, spotkania kliniczne, weryfikacja własnych błędów, współpraca z rodziną, itp.)

8. Warsztat

 

CENA: 179 zł/os.

Czas trwania: 8h szkoleniowych

 

Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.