Kurs zakładania własnej działalności gospodarczej

Kurs zamówienia publiczne

 

Kadry i płace

Zagadnienia – Stosunek pracy w świetle przepisów prawnych. Składniki wynagrodzenia. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy i wynagrodzeniami. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych. Pozapłacowe koszty pracy pracodawcy. Działalność socjalna pracodawcy. Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

Wymagania wstępne – minimum wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i płacowych potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin – 30

Cena – 499 zł

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Mała Przedsiębiorczość

Zagadnienia – Opracowanie biznes planu. Podjęcie działalności

gospodarczej. Czynności prawne występujące w obrocie gospodarczym. Zatrudnianie pracowników. Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości. Rozrachunki publiczno – prawne. Zakończenie działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne – bez ograniczeń

Nabyte umiejętności w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin – 30

Cena – 399,00 zł

 

Podstawy rachunkowości

Zagadnienia – Aktywa i pasywa. Podstawowa równość księgowości podwójnej. Bilans. Operacje gospodarcze. Dokumentacja księgowa. Konto księgowe. Konta bilansowe. Zestawienie obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. Podział kont. Zasady ewidencji analitycznej. Łączenie kont. Konta korygujące. Konta wynikowe. Ustalanie wyniku z działalności gospodarczej, wyniku brutto i netto. Rachunek zysków i strat. Techniczne formy księgowości.

Wymagania wstępne – zalecane wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności w zakresie prowadzenia spraw księgowych i sporządzania sprawozdań finansowych potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia

Ilość godzin – 30

Cena – 499, 00 zł

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

SEKRETARKA / ASYSTENTKA

1.Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pracują lub będą pracowali na stanowisku sekretarki / asystentki jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści.

Na kursie zapoznasz się z:

– obsługą pisemnej korespondencji biurowej,

– zagadnieniami z prawa pracy,

– techniki negocjacji,

– organizacją pracy biura i sekretariatu,

– etyką zawodu,

– rozmowa tekefoniczna,

– prawa konsumenta,

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

– autoprezentacja, asertywność, mowa ciała.

3. CENA KURSU: 399 zł

4. CZAS TRWANIA KURSU: 30h

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Certyfikat w języku angielskim dodatkowo płatny – 30 zł

 

Przedstawiciel handlowy

Zakres tematyczne:

1.MARKETING

-zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny marketingu
-elementy marketingu
-marketing mix

2.ELEMENTY PRAWA

-zapoznanie z podstawowymi pojęciami z dziedziny
prawa
-zasady prawa handlowego
-sporządzanie i rodzaje umów

3.TECHNIKI SPRZEDAŻY PSYCHOLOGIA KONTAKTÓW Z KLIENTEM

-zapoznanie z zasadami komunikacji społecznej
-sztuka prezentacji
-techniki sprzedaży
-etapy rozmowy handlowej i jej znaczenie w procesie
sprzedaży -określanie własnego typu osobowości
-typologia klientów
-strategie działania w stosunku do różnych typów
klientów

4.NEGOCJACJE HANDLOWE

-techniki negocjacji
-etapy negocjacji z klientem
-wyznaczanie celów i strategii prowadzenia negocjacji
-gry negocjacyjne

5.ORGANIZACJA PRACY

-prowadzenie bazy klientów
-planowanie czasu pracy
-prowadzenie dokumentacji
-znajomość rynku
-organizacja promocji i prezentacji
Na zakończenie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego zgodne ze wzorem MEN

Ilość godzin: 60
koszt kursu: 590 PLN

 

Techniki Sprzedaży- Skuteczne Techniki Telemarketingu

Działania telemarketingowe to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów. To również możliwość usprawnienia poziomu ich obsługi. Nowocześnie pojmowane i prowadzone działania z zakresu telemarketingu wykorzystują kontakt telefoniczny wspomagany innymi dostępnymi kanałami komunikacji takimi jak interaktywne aplikacje on-line, poczta elektroniczna, faks, sms, czy chat na żywo z konsultantem.

Kurs trwa 30 godzin. Składa się z 10 godzin teorii techniki sprzedaży oraz 20 godzin praktycznego treningu techniki/wg programu (Coaching) , symulacja np. rozmów telefonicznych z potencjalnym klientem w rożnych sytuacjiach sprzedaży.

Cena szkolenia – 299zł
Na zakończenie kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego na drukach MEN

Sprzedawca + obsługa kas fiskalnych i programów magazynowych

1.Wprowadzenie- zajęcia zawodoznawcze

2.Organizowanie stanowiska sprzedażowego

3.Rozmowa sprzedażowa

4.Etyka i kultura w zawodzie sprzedawcy

5.Elementy towaroznawstwa

6.Przepisy BHP i sanitarno-epidemiologiczne

7.Sporządzanie dokumentów sprzedaży

– faktura
– karta gwarancyjna
– przyjmowanie reklamacji
– wypełnianie protokołu reklamacyjnego

8.Obsługa urządzeń i sprzętu technicznego
-kasy

9.Program magazynowy

– Subiekt – komputerowy
– Symfonia – faktura
Ilość godzin: 64 godziny

Koszt kursu: 690 PLN