Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

1. Czas trwania kursu: 2 miesiące – 165 h.

2. Koszt: 1800 zł.

3. Ramowe założenia programowe:

Zasady zakładania własnej działalności gospodarczej.
Prawo gospodarcze.
Marketing.
Podstawy zarządzania.
Techniki negocjacji.
Analiza otoczenia SWOT.
Źródła finansowania przedsiębiorczości.
Public relations.

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego ABC przedsiębiorczości na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.