Celem Kursu jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

1. Czas trwania kursu: 2 miesiące – 165 h

2. Koszt: 1800 zł

3. Ramowe założenia programowe:

Zasady zakładania własnej działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze
Marketing
Podstawy zarządzania
Techniki negocjacji
Analiza otoczenia SWOT
Źródła finansowania przedsiębiorczości
Public Relations

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu Zawodowego ABC Przedsiębiorczości, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.