Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. Kurs prowadzony jest zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum praktyki”.  Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

 

Program kursu:

I. Stosunek pracy

 1. Umowa o pracę
 • zawarcie umowy o pracę
 • rozwiązanie umowy o pracę
 • wygaśnięcia umowy o pracę
 1. Zgłoszenia do ZUS umów o pracę
 2. Zgłoszenia do ZUS umów zleceń

II. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

 1. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia
 2. Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń.
 3. Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

III. Obowiązki pracodawcy i pracownika

IV. Czas pracy

 1. Listy obecności i ewidencje czasu pracy.

V. Urlopy pracownicze

VI. Zatrudnienie młodocianych

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy

VIII. Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia płatników ( przedsiębiorcy)

 1. Kody ubezpieczeń płatnicy.
 2. Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla płatnika składek dla jednoosobowa działalność gospodarcza oraz zatrudniających pracowników.
 3. Przygotowanie innych dokumentów – świadczeń dla płatnika składek.

 

Liczba godzin: 64h

Cena kursu: 999 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł