Celem Kursu jest przygotowanie do pracy w księgowości.

1. Czas trwania kursu: 2 miesiące – 165 h

2. Koszt: 1800 zł

3. Ramowe założenia programowe:

Obsługa komputera
Obsługa programów księgowych (budowanie kont, definiowani e danych, sprawozdawczość finansowa, rachunki zysków i strat)
Prowadzenie ewidencji księgowej
Znajomość ustawy o rachunkowości
Bilans
Metody i rodzaje księgowania
Dokumentacja w księgowości
Prawo podatkowe, deklaracje podatkowe

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu Zawodowego Pracownik Działu Księgowości, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.