Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w dziale kadr.

1. Czas trwania kursu: 2,5 miesiąca – 150 h

2. Koszt: 1500 zł

3. Ramowe założenia programowe

zagadnienia biurowe
funkcjonowanie kadr
prawo pracy
ubezpieczenia społeczne
płace
obsługa użytkowych programów komputerowych – Gratyfikant, Płatnik, Rachmistrz, (podstawy w zależności od potrzeby grupy)

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu Zawodowego Pracownik Kadrowo – Płacowy, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.