CELE:

Zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu.

ADRESACI: 

 • Osoby zajmujące stanowiska asystentek, recepcjonistek, sekretarek.
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik służących budowaniu profesjonalnego wizerunki.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Na kursie zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Poznasz poszczególne etapy  obiegu dokumentów w firmie oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Po ukończeniu kursu z powodzeniem zorganizujesz pracę w sekretariacie. Będziesz również umiała profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję. Przedstawione zostaną Ci także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, niezwykle przydatne w trakcie negocjacji, ale także podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dowiesz się również, jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego szefa.

PROGRAM:

 • organizacja i technika pracy biurowej
 • dyplomacja
 • obsługa komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • podstawy księgowości
 • podstawy prawa
 • marketing
 • podstawy zarządzania
 • obsługa interesanta
 • redagowanie pism urzędowych

 

CZAS TRWANIA: 35h

CENA: 800zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł