Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia sekretariatu.

Program:

 • organizacja i technika pracy biurowej
 • dyplomacja
 • obsługa komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • podstawy księgowości
 • podstawy prawa
 • marketing
 • podstawy zarządzania
 • obsługa interesanta
 • redagowanie pism urzędowych

Czas trwania: 35h

Cena: 799 zł

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.