Celem jest przygotowanie do prowadzenia sekretariatu.

1. Czas trwania kursu: 3 miesiące -200 h
2. Koszt: 500 zł.

3. Ramowe założenia programowe:

Organizacja i technika pracy biurowej
Dyplomacja
Obsługa komputera
Obsługa urządzeń biurowych
Podstawy księgowości
Podstawy prawa
Marketing
Podstawy zarządzania
Obsługa interesanta
Redagowanie pism urzędowych
4. Kurs może zostać poszerzony o podstawy języka obcego wówczas czas trwania zostaje wydłużony o 2-3 tygodnie, liczba godzin wzrasta do 260 , a koszt kursu wynosi 800 zł.

5. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia Zawodowego Kursu Szkoły College Medyczny.

6. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu Zawodowego Sekretarka Asystentka, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.