Celem kursu jest przyuczenie do zawodu sprzedawca – handlowiec.

1. Czas trwania kursu: 2,5 miesiąca – 150 h.

2. Koszt: 1900 zł.
3. Ramowe założenia programowe:

Prawo finansowe.

Prawo handlowe.

Marketing.

Obsługa klienta.

Negocjacje.

Organizacja wystawy.

Obsługa kas fiskalnych.

Handel detaliczny i hurtowy.

Zarządzanie firmą.

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia zawodowego kursu Szkoły College Medyczny.

5. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego sprzedawca – handlowiec na drukach MEN wydanych na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.