CELE:

Przyuczenie do zawodu sprzedawca – handlowiec. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku handlowca. Kursanci uczą się autoprezentacji, negocjacji, budowania trwałej relacji z klientem i analizy jego potrzeb, oraz zarządzania sobą w czasie. Prowadzi ono do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat profesjonalnej pracy przedstawiciela handlowego / sprzedawcy. Ponadto- przygotowuje również do samodzielnej pracy handlowca w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, jak również samego procesu pozyskiwania go. Szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat sposobu pozyskiwania klienta, a także organizacji sprzedaży. Zdobyta wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia przełożą się na wzrost pozyskanych klientów.

 

ADRESACI:

Szkolenie przygotowane dla osób pracujących w handlu na bezpośredniej obsłudze klienta. Uczestnikami mogą być osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak i również osoby, które dopiero rozpoczęły przygodę ze sprzedażą. W skrócie dedykowane jest ono dla takich jednostek, jak:

– pracownicy przedsiębiorstw działów handlowych obsługi klienta pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji miękkich,

– osoby uczestniczące w szkoleniu – chcące poprawić umiejętności osobiste

– właściciele małych i średnich firm, przedsiębiorcy, freelancerzy

– właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych

– koordynatorzy, menedżerowie pracujący w dziale sprzedaży

– pracownicy działów handlowych

– sprzedawcy/handlowcy

– przedstawiciele handlowi/key account managerowie

– osoby, które na co dzień zajmują sprzedażą i obsługą klienta

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK

– ma wiedzę w zakresie pracy na stanowisku handlowca

– zna zadania na stanowisku handlowca

– zna etapy przygotowania prezentacji

– zna cechy – pochwały- korzyści sprzedawanych towarów i usług

– ma wiedzę nt. przewagi oferty na rynku

– rozumie jak przygotować kartę do kontaktu z klientem

– zna elementy analizy rynku

– ma wiedzę nt. budowania pozytywnego wizerunku i pozytywnego nastawienia w swojej pracy

– ma wiedzę w zakresie sposobów pozyskiwania klientów i organizacji sprzedaży

– zna proces organizacji sprzedaży – jego etapy

– zna elementy planowania strategii poszukiwania potencjalnych klientów

– zna podział potencjalnych klientów i ich potrzeby

– ma wiedzę nt. budowania baz

– rozumie jak przygotować się do rozmowy z klientem

– zna metody pozyskania klienta

 

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK

– opracowuje cechy-pochwały-korzyści dot. sprzedawanych produktów/usług

– opracowuje prezentację / ofertę

– potrafi zaprezentować firmę

– rozróżnia profile klienta

– uzasadnia przewagę oferty na rynku nad innymi

– opracowuje kartę do kontaktu z klientem

– posiada umiejętności korzystania z odpowiednich elementów budowania pozytywnego wizerunku

– rozwija własne predyspozycje do sprzedaży

– opracowuje plan strategii poszukiwania potencjalnych klientów

– potrafi wybrać właściwe metody pozyskiwania klienta z uwagi na profil branży

– dobiera właściwe segmenty klientów do produktów i usług

– rozróżnia potrzeby klientów

– wykorzystuje informacje dotyczące lejka sprzedażowego we własnej firmie

– opracowuje plan rozmowy z klientem

– rozwija własne predyspozycje dotyczące pozyskiwania klientów

 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZESTNIK

– potrafi pracować z klientem

– efektywnie organizuje własną pracę handlowca

– wykazuje motywację do budowania pozytywnego wizerunku firmy

– jest przygotowany do publicznej prezentacji

– potrafi komunikować się z innymi firmami

 

PROGRAM:

 • Prawo finansowe
 • Prawo handlowe
 • Marketing
 • Obsługa klienta
 • Negocjacje
 • Organizacja wystawy
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Handel detaliczny i hurtowy
 • Zarządzanie firmą
 • Podstawowa wiedza o produkcie – co oferujemy?
 • Cechy – pochwały – korzyści produktów / usług różnych sektorów i branż
 • Słowa – frazy – kim jestem i czym zajmuje się moja firma?
 • Przewaga oferty nad innymi ofertami
 • Jak przekonać klienta aby zdecydował się na współpracę firmą
 • Co to jest prezentacja pozycjonująca
 • Karta przygotowania do kontaktu z klientem
 • Profil klienta – identyfikacja
 • Analiza rynku
 • Cechy i predyspozycje do sprzedaży w pracy handlowca
 • Pozytywny wizerunek – elementy występujące w handlowca
 • Pozytywne nastawienie i źródła motywacji handlowca
 • Proces organizacji sprzedaży – jego etapy
 • Przygotowanie do pozyskiwania klienta – elementy „układanki” planowania strategii poszukiwania potencjalnych klientów
 • Pula potencjalnych klientów i ich potrzeby – podział
 • Budowanie baz
 • Planowanie rozmowy z klientem: przygotowanie do rozmowy z klientem
 • Metody pozyskiwania klientów
 • Lejek sprzedażowy
 • Dlaczego klienci odchodzą?

 

CZAS TRWANIA: 150h

CENA: 1900zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł