Celem kursu jest przyuczenie do zawodu sprzedawca – handlowiec.

1. Czas trwania kursu: 2,5 miesiące – 150 h

2. Koszt: 1900 zł
3. Ramowe założenia programowe

Prawo finansowe

Prawo handlowe

Marketing

Obsługa klienta

Negocjacje

Organizacja wystawy

Obsługa kas fiskalnych

Handel detaliczny i hurtowy

Zarządzanie firmą

4. Na zakończenie kursu wydajemy dyplom ukończenia Zawodowego Kursu Szkoły College Medyczny

5. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu Kursu Zawodowego Sprzedawca – Handlowiec, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.