Fotografia I stopnia

 

Liczba godzin: 30

Cena: 899 zł

 

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw fotografiki.

PROGRAM KURSU:

1. Aparat fotograficzny (3 godz)

 • Rodzaje, możliwości, wyposażenie.
 • Obiektywy.
 • Oświetlenie dodatkowe.
 • Rodzaje kart pamięci do zapisu zdjęć.
 • Prawidłowy pomiar ekspozycji.
 • Zastosowanie filtrów fotograficznych.

2. Obraz fotograficzny i jego kompozycja (7 godz)

 • Światło w obrazie.
 • Głębia ostrości.
 • Perspektywa.
 • Ruch w obrazie (zamrożony i dynamiczny).

3. Parametry aparatu – wykorzystanie w praktyce (12 godz)

 • Ustawianie jakości rejestracji obrazu.
 • Rejestracja  w trybie manualnym i pełnej automatyki.
 • Kolorystyka zdjęcia a balans bieli.
 • Korekta balansu bieli automatyczna i wg wzorca.

4. Podstawy obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć (8 godz)

 • Podstawowe informacje o korekcie obrazu w programach graficznych – Photoshop, Paint Shop Pro, Gimp.
 • Laboratorium fotograficzne – przygotowanie plików.
 • Samodzielne wydruki – przygotowanie plików.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie  § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.

 

Fotografia II stopnia

Liczba godzin: 30

Cena: 999 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie komponowania i obróbki obrazu.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

 

PROGRAM KURSU:

1.    Budowa i zasada działania cyfrowych aparatów fotograficznych (5 godz).

 • Sprzęt wspomagający i rozszerzający możliwości aparatu.
 • Rodzaje oświetlenia zewnętrznego.
 • Twórcze zastosowane filtrów fotograficznych.

2.    Kreatywne spojrzenie na tematy zdjęć (7 godz).

3.    Cyfrowa ciemnia fotograficzna – Photoshop (18 godz).

 • Anatomia obrazu cyfrowego.
 • Kalibracja monitora.
 • Przestrzenie barwne / sRGB, RGB, Lab /.
 • Korekta fragmentu i całego zdjęcia.
 • Cyfrowa korekta usterek / aberracje, czerwone oczy, itp.
 • Cyfrowy negatyw – RAW. Potęga możliwości.
 • Tworzenie montaży, kolaży i kompozycji z fotografii.
 • Techniki artystyczne.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie  § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, DzU 2012 poz. 186 ze zm.