CELE:

Nabycie umiejętności i kwalifikacji z zakresu HACCP.

 

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnik po kursie nabywa specjalistycznych umiejętności z zakresu HACCP.

 

PROGRAM:

 1. Wstęp – nazwa, geneza, wdrożenie.
 2. System HACCP – zastosowanie definicji i pojęć.
 3. Idea i zasady systemy HACCP.
 4. Składowe systemu HACCP.
 5. Omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP w stosunku do systemu HACCP.
 1. Opracowanie schematu procesu technologicznego oraz weryfikacja, ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów.
 1. Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz czynniki kontroli.
 1. Określenie krytycznych punktów kontroli.
 2. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.
 3. Działania korygujące i weryfikacja.
 4. System HACCP – dokumentacja i zapisy.
 5. Procedury i instrukcje.

 

LICZBA GODZIN: 30h

CENA: 500zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • Komplet materiałów dydaktycznych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

PO KYRSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł