Liczba godzin: 30 godzin

 

Cena szkolenia: 500zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności i kwalifikacji z zakresu HACCP.

 

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej.

 

Ramowy program kursu:

 1. Wstęp – nazwa, geneza, wdrożenie.
 2. System HACCP – zastosowanie definicji i pojęć.
 3. Idea i zasady systemy HACCP.
 4. Składowe systemu HACCP.
 5. Omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP w stosunku do systemu HACCP.
 1. Opracowanie schematu procesu technologicznego oraz weryfikacja, ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów.
 1. Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz czynniki kontroli.
 1. Określenie krytycznych punktów kontroli.
 2. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.
 3. Działania korygujące i weryfikacja.
 4. System HACCP – dokumentacja i zapisy.
 5. Procedury i instrukcje.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik po kursie nabywa specjalistycznych umiejętności z zakresu HACCP.

 

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

 

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.