CELE:

Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kelnerskiej, zasad pracy w restauracji.

ADRESACI:

Osoby zamierzające podjąć pracę w branży gastronomicznej, potrzebujące zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Uczestnik na szkoleniu nabywa umiejętności z zakresu obsługi gości w restauracji.

PROGRAM:

 1. Zasady pracy w restauracji.
 2. Technika pracy w restauracji.
 3. Obsługa gościa w restauracji.
 4. Obsługa konsumenta.
 5. Znajomość oferty restauracji.
 6. Techniki sprzedażowe.

LICZBA GODZIN: 30h

CENA: 420zł

 

ZAPEWNIAMY:

 • Komplet materiałów dydaktycznych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJUE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł