Liczba godzin: 30 godzin

 

Cena szkolenia: 420zł

 

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kelnerskiej, zasad pracy w restauracji.

 

Grupa docelowa:

Osoby zamierzające podjąć pracę w branży gastronomicznej, potrzebujące zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje.

 

Ramowy program kursu:

 1. Zasady pracy w restauracji.
 2. Technika pracy w restauracji.
 3. Obsługa gościa w restauracji.
 4. Obsługa konsumenta.
 5. Znajomość oferty restauracji.
 6. Techniki sprzedażowe.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik na szkoleniu nabywa umiejętności z zakresu obsługi gości w restauracji.

 

Prowadzący zajęcia: Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

 

Zapewniamy:

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.