Liczba godzin: 60 godzin

 

Cena szkolenia: 1500zł

 

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone 18 lat;
  • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
  • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny);
  • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
  • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

 

Cel szkolenia:

Celem kursu jest specjalistyczne przygotowanie do pracy w zawodzie managera restauracji.

 

Grupa docelowa:

Kurs skierowany jest do menadżerów restauracji.

 

Ramowy program kursu:

– Teoria motywacji.

– Piramida potrzeb.

– Zasady negocjacji.

– Zjawisko mobbingu.

– Sposoby komunikacji i przekazywanie informacji zwrotnych.

– Wymagający klient – rozwiązywanie sytuacji trudnych.

 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

– Ogłoszenie pracodawcy a CV pracownika.

– Sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – elementy komunikacji niewerbalnej.

– Formalności związane z zatrudnianiem pracowników.

 

Elementy prawa pracy

– Obowiązki pracownika i pracodawcy.

– Rodzaje umów o pracę.

– Zasady udzielania urlopów.

– Szkolenia i awanse.

– Wynagrodzenie, premie i podwyżki.

– Grafiki a system pracy zmianowej.

– Nagany, rozwiązywanie umów, świadectwa pracy.

– Naruszanie przepisów prawa pracy.

– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

 

ZARZĄDZANIE RESTAURACJĄ

– Funkcjonalność zakładu gastronomicznego.

– Wyposażenie restauracji.

– Sanepid i jego wymagania.

– Koncesja i sprzedaż alkoholu.

– Zawieranie umów z dostawcami.

– Organizowanie przyjęć bankietowych.

– Elementy promocji i reklamy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERA

– Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje.

– Komputerowe systemy sprzedażowe.

– Formy płatności.

– Odpowiedzialność finansowa.

– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

 

Efekty uczenia się:

Podczas kursu uczestnik nabywa specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania restauracją.

 

Prowadzący zajęcia:

Michał Markowicz – Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey Wellnes&Spa, gdzie dwa razy z rzędu był nagradzany czapką żółtego przewodnika Gault&Millau. W latach 2006/2015 na Targach Kielce gotował dla najważniejszych gości podczas odbywających się międzynarodowych imprez (prezydentów, ambasadorów, delegatów). Wiceprezes Polskiej Inicjatywy Kulinarnej.

Zapewniamy:

  • Komplet materiałów dydaktycznych.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.