CELE:

Specjalistyczne przygotowanie do pracy w zawodzie managera restauracji.

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do menadżerów restauracji.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Podczas kursu uczestnik nabywa specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania restauracją.

PROGRAM:

– Teoria motywacji

– Piramida potrzeb

– Zasady negocjacji

– Zjawisko mobbingu

– Sposoby komunikacji i przekazywanie informacji zwrotnych

– Wymagający klient – rozwiązywanie sytuacji trudnych

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

– Ogłoszenie pracodawcy a CV pracownika.

– Sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – elementy komunikacji niewerbalnej.

– Formalności związane z zatrudnianiem pracowników.

ELEMENTY PRAWA PRACY

– Obowiązki pracownika i pracodawcy.

– Rodzaje umów o pracę.

– Zasady udzielania urlopów.

– Szkolenia i awanse.

– Wynagrodzenie, premie i podwyżki.

– Grafiki a system pracy zmianowej.

– Nagany, rozwiązywanie umów, świadectwa pracy.

– Naruszanie przepisów prawa pracy.

– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

 ZARZĄDZANIE RESTAURACJĄ

– Funkcjonalność zakładu gastronomicznego.

– Wyposażenie restauracji.

– Sanepid i jego wymagania.

– Koncesja i sprzedaż alkoholu.

– Zawieranie umów z dostawcami.

– Organizowanie przyjęć bankietowych.

– Elementy promocji i reklamy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERA

– Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje.

– Komputerowe systemy sprzedażowe.

– Formy płatności.

– Odpowiedzialność finansowa.

– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

 

LICZBA GODZIN: 60h

CENA: 1500zł

 

ZAPEWNIAMY:

  • Komplet materiałów dydaktycznych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł