CELE:

Przyswojenie zasad, reguł gry w szachy. Uczestnicy bez względu na wiek, mogą poprawić koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

ADRESACI:

Nauczyciele szachów to pedagodzy, którzy są biegli w nauczaniu podstaw szachów oraz mają podejście do najmłodszych. Najlepiej, jeśli mają wykształcenie pedagogiczne, wieloletnią praktykę w szkole podstawowej lub przedszkolu.

PROGRAM: 

 1. Część szachowa:
 • Historia szachów.
 • Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju.
 • Teoria kombinacji – podstawowe motywy taktyczne.
 • Podstawy teorii debiutów.
 • Końcówki szachowe – ogólne zasady.
 • Podstawy strategii szachowej.
 1. Część metodyczna:
 • Metody planowania szkolenia sportowego.
 • System współzawodnictwa sportowego.
 • Zasady działania UKS.
 • Rola rodzica w szkoleniu szachowym.
 • Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego: przygotowanie do partii, analiza partii.
 • Tworzenie programu nauczania.
 • Metody i zasady nauczania.
 • Organizacja turnieju szachowego.
 • Organizacja obozu szachowego (przepisy prawa).
 • Metodyka nauczania początkowego.
 • Metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych).
 • Praca z zawodnikiem szczególnie uzdolnionym.
 • Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury.
 • Literatura szachowa przydatna w pracy instruktora.

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • legitymację instruktora szachowego.

Czas trwania kursu:

35 godz. dydaktycznych:

 • część szachowa 10 godz.,
 • część metodyczna 25 godz. (20 godz. w formie stacjonarnej, 15 godz. w formie e-learning).

KOSZT UCZESTNICTWA: 390zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • wyposażone sale dydaktyczne
 • przyswajanie wiedzy w kameralnej grupie

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł