Kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności JOGA przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, instruktorów fitness, nauczycieli WF-u, trenerów, studentów AWF-u oraz osób doświadczonych w pracy z ciałem. Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć ruchowych z wykorzystaniem jogi oraz zrozumienie połączenia pracy ciała z umysłem.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,

– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),

– posiadanie minimum wykształcenia średniego udokumentowanego świadectwem.

 

Kurs obejmuje część ogólną i część specjalistyczną.

 

Program kursu:

1. JOGA – HISTORIA, ROZWÓJ, SYSTEMY
Co to jest joga
Geneza jogi
Okresy historyczne rozwoju jogi
Historyczne teksty jogiczne
Jogasutry
Ośmiostopniowa ścieżka jogi
Systemy jogiczne
Znani mistrzowie jogi
Niezbędna literatura dotycząca jogi
2. PRANAJAMA – SZTUKA JOGICZNEGO ODDECHU
Kontrola oddechu podczas ćwiczeń fizycznych
Kontrola oddechu w pranajamach
Asany do praktyki pranajamy i medytacji
Wybrane techniki pranajamy
3. ZASADY PRAKTYKOWANIA JOGI
Zasady bezpiecznego ćwiczenia jogi
Przygotowanie ciała do praktyki jogi
Elementy sesji jogi
4.ZDROWOTNE ASPEKTY JOGI, WSTĘP DO ASAN
Wprowadzenie do pozycji jogi
Sekwancje powitań słońca

Joga księżycowa

5. ASANY
Powitanie słońca A
Asany stojące
Asany siedzące
6. ASANY-cd.
Powitanie słońca B
Asany leżące
Asany odwrócone
7. ASANY – cd  

Asany dla początkujących

Asany dla zaawansowanych
Balanse  i podpory
Joga księżycowa
8. Modyfikowanie asan,  ćwiczenia alternatywne
Asany z pomocami
9. Elementy aromaterapii , relaksacja

 

Kurs zakończony jest EGZAMINEM

 

Czas trwania : 60 godzin

Cena : 950 zł