Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – specjalność fitness ćwiczenia siłowe

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
Turystyka
Gimnastyka
Gry rekreacyjne

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.
Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy fitness i kulturystyki. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach College Medyczny, a także na terenie jednej z wielu kieleckich siłowni.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – ćwiczenia siłowe, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Cena:

  • Część ogólna (teoretyczna) w trybie e-learningu: 350 zł
  • Część ogólna (teoretyczna) w trybie stacjonarnym: 450 zł
  • Część specjalistyczna 950 zł

KONTO mBank: 63 1140 2004 0000 3202 7256 8840.