Program kursu:

I. SPRAWDZIAN JEŹDZIECKI
Sprawdzian ten jest realizowany przez Polski Związek Jeździecki. Ocenie podlega:
1. Pielęgnacja i obsługa konia.
2. Budowa, zastosowanie i dopasowanie poszczególnych elementów rzędów końskich i sprzętu jeździeckiego.
3. Lonżowanie konia.
4. Jazda na oklep we wszystkich chodach.
5. Ujeżdżanie na poziomie klasy L.
6. Pokonanie w kłusie sześciu koziołków (cavaletti) o wys. 30 cm. Ocenie podlega równowaga jeźdźca, podążanie z ciałem za ruchem konia, poprawność użycia pomocy.
7. Bezpieczne obchodzenie się z koniem w stajni, na ujeżdżalni i w terenie.
8. Elementy ćwiczeń gimnastycznych na koniu:
– młynek,
– rybka,
– krążenia ramion,
– zeskok (kilka sposobów) w pozycji stój oraz w ruchu,
– przewieszenie przez konia (martwy indianin),
– przewieszenie wzdłuż konia na plecach.

II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

BLOK MEDYCZNY
1. Anatomia.
2. Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
3. Biomechanika.
4. Prawidłowy rozwój człowieka.
5. Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię:
– niedowłady wiotkie,
– urazy kręgosłupa,
– autyzm,
– padaczka.
6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

BLOK PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNY
1. Elementy treningu interpersonalnego.
2. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.
3. Elementy terapii psychologiczno-pedagogicznej.

BLOK REHABILITACYJNY
1. Teoria hipoterapii.
2. Schorzenia rehabilitowane hipoterapią.
3. Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
4. Metodyka prowadzenia zajęć.
5. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.
6. Koń w hipoterapii.

BLOK HIPOLOGICZNY
1. Hodowla i użytkowanie koni.
2. Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.
3. Podstawy chowu koni.
4. Podstawy teorii jazdy konnej.

BLOK KULTURY FIZYCZNEJ
1. Historia kultury fizycznej.
2. Teoria i metodyka rekreacji.

III. PRAKTYKA ZAWODOWA
Integralną częścią szkolenia jest 80-godzinna praktyka zawodowa w jednym z wytypowanych ośrodków jazdy konnej. Celem praktyki jest bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach hipoterapeutycznych pod okiem najbardziej doświadczonych hipoterapeutów. Ocenie podlega praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami.

Świadectwo kwalifikacyjne
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapia wystawioną przez Szkołę College Medyczny oraz certyfikat instruktorski w języku angielskim (dodatkowo płatny 30 zł) – certyfikat pozwala na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Uczestnicy – warunki przyjęcia na kurs:

– ukończenie kursu instruktora rekreacji ruchowej – specjalność jazda konna,
– wykształcenie min. średnim,
– dobry stan zdrowia,
– umiejętność jazdy konnej.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać przez rejestrację na stronie www.college-med.pl,
– podpisanie umowy o kurs,
– 2 zdjęcia legitymacyjne (wymiary 3,5 x 4,5),
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),

Egzamin / zaliczenie
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 130 godzin lekcyjnych
– tryb: wieczorowy / weekendowy

Koszt:
– 2000 zł

Zakwaterowanie:

– we własnym zakresie w ośrodku jazdy konnej.