Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – specjalność MMA

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat,
 • oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
 • wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego,
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje 130 godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji.
 • Humanistyczne podstawy rekreacji.
 • Biologiczne podstawy rekreacji.
 • Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
 • Turystyka.
 • Gimnastyka.
 • Gry rekreacyjne.

Część specjalistyczna obejmuje:

– Wykłady – 12 godz.
Ćwiczenia – 44 godz.
Seminarium – 10 godz.
Egzamin – 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy posiadający państwowe oraz międzynarodowe uprawnienia systemu samoobrony karate kyokushin, krav magi i jednocześnie instruktorzy sportów i sztuk walki, m.in. takich jak: boks, kickboxing, muai thai, ju-jitsu, MMA, taekwondo. Ponadto współpraca z instruktorami wielu innych sztuk walki pozwoliła im wypracować bardzo szeroki warsztat trenerski w zakresie samoobrony i walki wręcz. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach College Medyczny, a także na terenie jednej z wielu kieleckich sal treningowych.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – ćwiczenia siłowe dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji: MMA. Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

CERTYFIKAT ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej – dodatkowo płatny 30 zł.

Kurs instruktora MMA daje możliwość  zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Program kursu na instruktora MMA:

 1. Rozgrzewka. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć. Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna. Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje. Stopniowanie obciążenia.
 2. Jednostka treningowa. Planowanie treningu. Składowe treningu. Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 3. Podstawowe techniki z zakresu walki wręcz, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 4. Techniki walki w parterze, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 5. Techniki przejścia ze stójki do parteru, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące.
 6. Specyfika walki w formule MMA.
 7. Taktyka walki.
 8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących, ich wieku i płci.
 9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 10. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny itp.).
 11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 12. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.

 

Cena:

 • Część ogólna (teoretyczna) w trybie e-learningu: 350 zł
 • Część ogólna (teoretyczna) w trybie stacjonarnym: 450 zł
 • Część specjalistyczna 950 zł