Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
– umiejętność jazdy konnej,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– 2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm.

Kurs obejmuje 130 godziny z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną – 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji.
Humanistyczne podstawy rekreacji.
Biologiczne podstawy rekreacji.
Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych.
Gry rekreacyjne.
Turystyka.
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Marketing w działalności instruktora rekreacji.
Gimnastyka.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady – 12 godz.
Ćwiczenia – 44 godz.
Seminarium – 10 godz.
Egzamin – 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Szkoły College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy jazdy konnej z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia odbywać się będą w jednym z kieleckich ośrodków sportów konnych w kilku sesjach zjazdowych (weekendowych) w przypadku kursu dochodzącego i dwutygodniowego zjazdu w przypadku kursu stacjonarnego.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne, mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wydania  legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

CENA:

– 450 zł – część ogólna

– 950 zł – część specjalistyczna