Kurs obejmuje 70 – godzin z podziałem na VI modułów

 

Program kursu:

Moduł I – Biologiczne podstawy pracy z klientem.

Moduł II – Psychologia pracy z klientem.

Moduł III – Odnowa biologiczna, masaż, stretching, techniki relaksacyjne.

Moduł IV – Prawne aspekty pracy trenera osobistego.

Moduł V – Warsztat pracy trenera osobistego, predyspozycje osobnicze a budowanie własnego wizerunku (kreatywność oraz samodoskonalenie).

Moduł VI – Żywienie, suplementacja, profilaktyka zdrowia (nadwaga, otyłość, niedobór masy ciała).

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy College’u Medycznego.

 

Koszt kursu obejmuje wydanie legitymacji w języku polskim.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest min. roczny staż instruktorski lub trenerski (dotyczy instruktora rekreacji ruchowej, odnowy biologicznej lub sportu).

 

Absolwent kursu będzie przygotowany do:

– prowadzenia indywidualnych zajęć w różnych specjalnościach rekreacji ruchowej dla wszystkich zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami psychosomatycznymi i zdrowotnymi klienta,

– opracowania indywidualnych programów treningu zdrowotnego do wykonywania w różnym środowisku: warunkach domowych, obiektach sportowych i w terenie.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),

– min. roczny staż instruktorski lub trenerski,

– wypełnienie formularza osobowego,

– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

 

Cena: 1500 zł

 

 

UWAGA!

Program kursu opracowany przez lekarzy, psychologów, socjologów, kinezyterapeutów, trenerów i instruktorów z Placówki Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.