Kurs obejmuje 70 – godzin z podziałem na VI modułów

Program kursu:

Moduł I – biologiczne podstawy pracy z klientem

Moduł II – psychologia pracy z klientem

Moduł III – odnowa biologiczna, masaż, stretching, techniki relaksacyjne

Moduł IV – prawne aspekty pracy trenera osobistego

Moduł V – warsztat pracy trenera osobistego, predyspozycje osobnicze a budowanie własnego wizerunku (kreatywność oraz samodoskonalenie

Moduł VI – żywienie, suplementacja, profilaktyka zdrowia (nadwaga, otyłość, niedobór masy ciała)

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy College Medyczny.

Koszt kursu obejmuje ponadto wydanie legitymacji w języku polskim.

Warunkiem przyjęcia na kurs min roczny staż instruktorski lub trenerski (dotyczy instruktora rekreacji ruchowej, odnowy biologicznej, lub sportu).

Absolwent kursu będzie przygotowany do:

-prowadzenia indywidualnych zajęć w różnych specjalnościach rekreacji ruchowej dla wszystkich zgodnie z oczekiwaniami i możliwościami psychosomatycznymi i zdrowotnymi klienta

-opracowania indywidualnych programów treningu zdrowotnego do wykonywania w różnym środowisku: warunkach domowych, obiektach sportowych i w terenie.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza

min. roczny staż instruktorski lub trenerski

Wypełnienie formularza osobowego

Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

UWAGA!

Program kursu opracowany przez lekarzy, psychologów, socjologów, kinezyterapeutów, trenerów i instruktorów z Placówki Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

 

Cena : 1500zł