Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończone 18 lat,
– oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
– wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
– umiejętność jazdy na nartach,
– przesłanie formularza zgłoszeniowego,
– dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm.

Kurs obejmuje:

  • część ogólną realizowaną w formie e-learningu,
  • część specjalistyczną: 50 godzin dydaktycznych.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Teoria i metodyka rekreacji.
  • Humanistyczne podstawy rekreacji.
  • Biologiczne podstawy rekreacji.
  • Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych.
  • Turystyka.
  • Gimnastyka.
  • Gry rekreacyjne.

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Szkoły College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy narciarstwa.

Zajęcia odbywać się będą w Kielcach w obiektach Szkoły College Medyczny i na kieleckich stokach narciarskich.

 

Cena nie obejmuje kosztów wyciągów.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowią podstawę do wystąpienia do Szkoły College Medyczny o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

CENA:

– 350 zł – część ogólna

– 1050 zł – część specjalistyczna