Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
Umiejętność jazdy na nartach
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Kurs obejmuje:

  • część ogólną realizowaną w formie e-learningu
  • część specjalistyczną: 50 godzin dydaktycznych

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Teoria i metodyka rekreacji
  • Humanistyczne podstawy rekreacji
  • Biologiczne podstawy rekreacji
  • Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
  • Turystyka
  • Gimnastyka
  • Gry rekreacyjne

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy Szkoły College Medyczny oraz trenerzy i instruktorzy narciarstwa.

Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach Szkoły College Medyczny i kieleckich stokach narciarskich.

 

Cena nie obejmuje kosztów wyciągów.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Szkoły College Medyczny o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością snowboard, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

 

CENA:

– 450 zł (część ogólna)

– 950 zł (część specjalistyczna)