NOWOŚĆ – Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej W Specjalności Profilaktyka Zdrowotna 50+

Spróbuj zostać instruktorem.

Nowa specjalność w rekreacji ruchowej.

Szkoła College Medyczny organizuje kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności profilaktyka zdrowotna 50+. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z osobami dojrzałymi, które poprawiałyby oraz utrzymywałyby ich pożądaną sprawność fizyczną.

Z części ogólnej zwolnione są osoby, które posiadają legitymację instruktora rekreacji ruchowej w innej specjalności wydaną przez MSiT, mają tytuł mgr AWF lub Szkołę College Medyczny.

Kurs zostanie przeprowadzony w Kielcach, w systemie weekendowym.

Po ukończonym kursie absolwent otrzyma legitymację wydaną przez Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny. Jest to tytuł zawodowy uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych z osobami dojrzałymi.

Zapraszamy do udziału!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

Teoria i metodyka rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji
Biologiczne podstawy rekreacji
Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
Turystyka
Gimnastyka
Gry rekreacyjne

Część specjalistyczna obejmuje:

Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.

CENA:

-450 zł (część ogólna)

-950 zł (część specjalistyczna)