Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Szkolenie obejmuje 20 godzin.

 

Cena: 299zł

 Część teoretyczna szkolenia obejmuje:

 • Teoria, organizacja i metodyka zajęć z piłką
 • Cele i zasady treningu z piłką
 • Biologiczne podstawy treningu
 • Naukę budowania lekcji dla grup oraz osób indywidualnych z uwzględnieniem wieku oraz zaburzeń zdrowotnych.

Część praktyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające z użyciem dużych piłek
 • Ćwiczenia wzmacniające z użyciem piłek małych oraz eliptycznych
 • Ćwiczenia rozciągające
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania muzyki w ćwiczeniach.