Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,
 • Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego

Szkolenie obejmuje 20 godzin.

 

Cena: 299zł

 Część teoretyczna szkolenia obejmuje:

 • Teoria, organizacja i metodyka ćwiczeń z obciążeniem (sztanga)
 • Doskonalenie techniki i nauka odpowiedniego wykonywania ćwiczeń z wolnym ciężarem (sztangi, „talerze”, hantle)
 • Cele i zasady treningu ze sztangą
 • Biologiczne podstawy treningu
 • Naukę budowania lekcji dla grup oraz osób indywidualnych z uwzględnieniem wieku oraz zaburzeń zdrowotnych.

Część praktyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Ćwiczenia za sztangą wzmacniające mięśnie nóg,
 • Ćwiczenia ze sztangą wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i pleców,
 • Ćwiczenia ze sztangą wzmacniające mięśnie obręczy barkowej oraz ramion
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania muzyki w ćwiczeniach.