CELE:

Celem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy, wysokich kompetencji i umiejętności niezbędnych do planowania, organizacji i rozwoju działalności w sferze kultury fizycznej, sportu, rekreacji, oraz turystyki dla różnych warstw społeczeństwa, organizacji działalności obiektów sportowych.

KRYTERIA WZGLĘDEM ADRESATÓW: 
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie średnie lub wyższe,                                                                                                                                                          – Przyszli, lub obecni pracownicy stanowisk związanych ze sportem i rekreacją, oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem, poszerzeniem stosownej i kompetentnej wiedzy, określonych umiejętności, uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, a także ci, którzy myślą o własnym rozwoju, przyszłości, sukcesie i możliwości pracy w innym zawodzie lub we własnej firmie.

PROGRAM:
Wykłady:
1. Europejski system sportu.
2. Marketing w systemie KF.
3. Psychologia menedżerów sportu.
4. Wstęp do historii sportu.
5. Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi.
6. Wstęp do socjologii zarządzania.
7. Organizacja imprez sportowych i zarządzanie biurem.
8. Negocjacje i erystyka w sporcie.
9. Wstęp do zarządzania finansami w sporcie.

10. Zarządzanie obiektami sportowymi.
11. Prawo sportowe.
12. Rekreacja i fitness w KF.
13. Odnowa biologiczna w sporcie.
14. Protokół, ceremoniał, etykieta w sporcie.
15. Organizacja w sporcie
16. Wstęp do logistyki sportu.
17. Public relations w sporcie.
18. Wizerunek menedżera sportu i jego firmy.
19. Seminarium dyplomowe.

3. Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych.
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dyplom menedżera sportu wydany przez
Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

 

LICZBA GODZIN: 70h
CENA: 1600 zł

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe,
-wyposażone sale,
-kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.