Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • ukończone 18 lat,
 • oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
 • wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego.

 

Szkolenie obejmuje 20 godzin.

Cena: 299 zł

 

Część teoretyczna szkolenia obejmuje:

 • teorię, organizację i metodykę zajęć z piłką,
 • cele i zasady treningu z piłką,
 • biologiczne podstawy treningu,
 • naukę budowania lekcji dla grup oraz osób indywidualnych z uwzględnieniem wieku oraz zaburzeń zdrowotnych.

Część praktyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające z użyciem dużych piłek.
 • Ćwiczenia wzmacniające z użyciem piłek małych oraz eliptycznych.
 • Ćwiczenia rozciągające.
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania muzyki w ćwiczeniach.