Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • ukończone 18 lat,
 • oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
 • wykształcenie średnie udokumentowane świadectwem,
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie obejmuje 20 godzin.

Cena: 299 zł

 Część teoretyczna:

 • Teoria, organizacja i metodyka ćwiczeń z obciążeniem (sztanga).
 • Doskonalenie techniki i nauka odpowiedniego wykonywania ćwiczeń z wolnym ciężarem (sztangi, „talerze”, hantle).
 • Cele i zasady treningu ze sztangą.
 • Biologiczne podstawy treningu.
 • Nauka budowania lekcji dla grup oraz osób indywidualnych z uwzględnieniem wieku oraz zaburzeń zdrowotnych.

Część praktyczna:

 • Ćwiczenia za sztangą wzmacniające mięśnie nóg.
 • Ćwiczenia ze sztangą wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i pleców.
 • Ćwiczenia ze sztangą wzmacniające mięśnie obręczy barkowej oraz ramion.
 • Kształtowanie umiejętności zastosowania muzyki w ćwiczeniach.