Korzyści płynące z posiadania Certyfikatu terapeuty integracji sensorycznej wydanym przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej:

  •  Wpis na ogólnopolską listę terapeutów
  •  Dodatkowe potwierdzenie zdobytych podczas toku studiów kompetencji przez niezależną zewnętrzna komisję
  •  Stałe wsparcie ze strony Stowarzyszenia, możliwość stałego kontaktu z terapeutami współpracujący ze Stowarzyszaniem
  •  Dostęp do wykładów i prac członków Stowarzyszenia
  •  Dodatkowy dokument dający możliwość awansu zawodowego
  •  Możliwość odbywania darmowej praktyki w przedszkolach Mini College oraz w Gabinetach SI współpracujących z Instytutem 
  •  Polepszenie atrakcyjności na rynku pracy
  • Dostęp do informacji na temat zmian i nowości  Metody SI
  • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych konferencjach organizowanych  przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny wraz ze Stowarzyszeniem Integracji Sensorycznej 
  • Zniżki na kursy Organizowanie przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny