Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw administrowania sieciami komputerowymi.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

I. Podstawowe informacje o sieciach /3 godz/.
1. Typy sieci komputerowych.
2. Zadania administracyjne.
3. Urządzenia sieciowe.
4. Media transmisyjne.
5. Model sieciowy ISO/OSI.
6. Protokół sieciowy.
7. Struktura adresu IP.
8. Sieci z dedykowanym serwerem i peer-to-peer.
9. Administracja serwera.
10. Bezpieczeństwo w sieciach.

II. Sieci z serwerem Windows /8 godz/.
1. Praca w grupie roboczej i domeny.
2. Tworzenie użytkowników i grup roboczych.
3. Udostępnianie folderów.
4. Nadawanie uprawnień dla plików i katalogów.
5. Drukowanie sieciowe.
5. Praca z dyskami sieciowymi.
6. Logowanie do serwera.
7. Usługi sieciowe: DHCP, WINS.

III. Sieci z systemem Novell NetWare /2 godz/.
1. Wiadomości ogólne na temat systemu Novell.
2. Tworzenie i nadawanie praw użytkownikom i grupom.
3. Zmiana uprawnień dostępu do plików i folderów.
4. Prawa obiektowe.
5. Logowanie do serwera Novell.
6. Praca z dyskami sieciowymi.
7. Tworzenie skryptów logowania.

IV. Podstawy systemu operacyjnego Linux /7 godz/.
1. Wprowadzenie do systemu Linux.
2. Tworzenie użytkowników i grup, nadawanie praw.
3. Praca z dyskami i plikami.

V. Serwer z systemem Linux /10 godz/.
1. Logowanie do serwera.
2. Konfiguracja usług i interfejsów sieciowych.
3. Konfiguracja serwera plików Samba.
4. Drukowanie sieciowe (Samba, CUPS).
5. Zarządzanie serwerem stron WWW Apache.

Wykaz literatury:

– Informatyka Cz I I II – Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło, WSiP.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).