Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw administrowania sieciami komputerowymi.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu
PROGRAM KURSU:

I. Podstawowe informacje o sieciach /3 godz/
1. Typy sieci komputerowych
2. Zadania administracyjne
3. Urządzenia sieciowe
4. Media transmisyjne
5. Model sieciowy ISO/OSI
6. Protokół sieciowy
7. Struktura adresu IP
8. Sieci z dedykowanym serwerem i peer-to-peer
9. Administracja serwera
10. Bezpieczeństwo w sieciach

II. Sieci z serwerem Windows /8 godz/
1. Praca w grupie roboczej i domeny
2. Tworzenie użytkowników igrup roboczych
3. Udostępnianie folderów
4. Nadawanie uprawnień dla plików i katalogów
5. Drukowanie sieciowe
5. Praca z dyskami sieciowymi
6. Logowanie do serwera
7. Usługi sieciowe: DHCP, WINS

III. Sieci z systemem Novell NetWare /2 godz/
1. Wiadomości ogólne na temat systemu Novell
2. Tworzenie i nadawanie praw użytkownikom i grupom
3. Zmiana uprawnień dostępu do plików i folderów
4. Prawa obiektowe
5. Logowanie do serwera Novell
6. Praca z dyskami sieciowymi
7. Tworzenie skryptów logowania

IV. Podstawy systemu operacyjnego Linux /7 godz/
1. Wprowadzenie do systemu Linux
2. Tworzenie użytkowników i grup, nadawanie praw
3. Praca z dyskami i plikami

V. Serwer z systemem Linux /10 godz/
1. Logowanie do serwera
2. Konfiguracja usług i interfejsów sieciowych
3. Konfiguracja serwera plików Samba
4. Drukowanie sieciowe (Samba, CUPS)
5. Zarządzanie serwerem stron WWW Apache

Wykaz literatury:

– Informatyka Cz I I II – Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).