Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów operacyjnych FreeBSD i OpenBSD.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

PROGRAM KURSU:

I. Poznanie dwóch systemów operacyjnych /20 godz/:
1. FreeBSD,
2. OpenBSD.

II. Różnice pomiędzy FreeBSD i OpenBSD /10 godz/.

Wykaz literatury:

– Informatyka Cz. I i II, Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło, WSiP.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).