Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów operacyjnych Free i Open BSD.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

I. Poznanie dwóch systemów operacyjnych /20 godz/
1. Free BSD

2. Open BSD
II. Różnice pomiędzy Free BSD i Open BSD /10 godz/

Wykaz literatury:

– Informatyka Cz I I II – Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).