Informacje ogólne:

 

Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2, 3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

CENA: 799 zł

 

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi popularnych programów graficznych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

 

PROGRAM KURSU:

CorelDRAW

1. Wprowadzenie do programu CorelDRAW /1 godz/. Ustawienia programu.

2. Podstawowe narzędzia /1 godz/:
– praca na krzywych,
– podstawowe obiekty graficzne,
– praca z kolorami.

3. Narzędzia edycyjne /1 godz/:
– rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów,
– skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki,
– duplikowanie obiektów (wszystkie metody),
– ustawianie atrybutów konturu,
– zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień- skalowanie,
– grupowanie obiektów.

4. Efekty specjalne /2 godz/:
– obwiednia,
– metamorfoza,
– wytłoczenie,
– soczewki,
– perspektywa,
– kadrowanie,
– interaktywne efekty.

5. Tekst i obróbka tekstu /2 godz/:
– formatowanie i edycja tekstu,
– rodzaje i atrybuty tekstu,
– dopasowywanie tekstu do ścieżki.

 

Photoshop

1. Operacje na selekcjach /2 godz/:
– wtapianie,
– wygładzanie, rozszerzanie, brzeg, zawężanie,
– swobodne przekształcenia zaznaczenia.

2. Przekształcanie obrazów /2 godz/:
– definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu,
– definiowanie wielkości obszaru roboczego,
– kadrowanie.

3. Technika pracy na warstwach /2 godz/:
– tworzenie nowych warstw,
– metody kopiowania, usuwania, zmiany kolejności warstw,
– blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli,

4. Korekta obrazu /4 godz/:
– automatyczna korekta obrazów,
– praca na poziomach jasności,
– zmiana kolorów, nasycenia, jasności.

5. Retusz fotografii /3 godz/:
– użycie narzędzia stempel,
– retusz pędzlem korygującym.

6. Praca z tekstem /2 godz/.

7. Wprowadzenie do filtrowania /4 godz/.

8. Wstęp do techniki fotomontażu /4 godz/.

Wykaz literatury:

– Photoshop CS2/CS2 PL – DekeMcClelland, Laurie Ulrich Fuller, Robert C.Fuller (tłumaczenie: Michał Dadan)

– Photoshop CS – Kurs – Anna Owczarz

– Po prostu CorelDRAW 9PL – Phyllis Davis (tłumaczenie: Mirosława Stryjek, Jarosław Stolarczyk)

– CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik – Steve Bain, Nick Wilkinson (tłumaczenie: Zenon Zabłocki)

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz.186).